Προϊόντα

<img src="https://primary.jwwb.nl/public/g/v/s/temp-ksckycglaziwvlacoatw/xw4ay2/gdprsupport.jpg?enable-io=true&enable=upscale&crop=337%2C287%2Cx69%2Cy0%2Csafe&width=294&height=251" alt=" Reliable and Consistent Products - Reposition Strategy " />

GDPR SUPPORT

Με την καινοτόμο υπηρεσία μας σας απαλλάσουμε από κάθε θέμα που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων παρέχοντας:

 • Υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης

 • DPO as a Service

 • Νομική υποστήριξη

 • Ticketing system

 • Γνωσιακή βάση δεδομένων

 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια

<img src="https://primary.jwwb.nl/public/g/v/s/temp-ksckycglaziwvlacoatw/9uyq3a/cybersecuritysupport.jpg?enable-io=true&enable=upscale&crop=357%2C252%2Cx59%2Cy0%2Csafe&width=300&height=212" alt=" Reliable and Consistent Products - Reposition Strategy " />

ASSET MANAGEMENT

Το Asset Support είναι μια πρωτοποριακή λύση SaaS που φέρνει επανάσταση στον τρόπο που οι οργανισμοί διαχειρίζονται και διατηρούν τα πολύτιμα περιουσιακά τους στοιχεία. Αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνολογίας cloud, αυτή η υπηρεσία παρέχει ολοκληρωμένη παρακολούθηση και προληπτική διαχείριση των κρίσιμων πόρων της εταιρείας σας - Οργανισμού.

<img src="https://primary.jwwb.nl/public/g/v/s/temp-ksckycglaziwvlacoatw/9uyq3a/cybersecuritysupport.jpg?enable-io=true&enable=upscale&crop=357%2C252%2Cx59%2Cy0%2Csafe&width=300&height=212" alt=" Reliable and Consistent Products - Reposition Strategy " />

CYBER SECURITY SUPPORT

Η προσφερόμενη λύση παρέχεται ως SaaS και παρέχει :

 • Μελέτη και αποτύπωση υποδομών και λογισμικών του κάθε Οργανισμού - Εταιρείας
 • Έλεγχο ευπάθειας
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την βελτιστοποίηση της ασφάλειας των πληροφοριών - Εκπόνηση σχεδίου ανάκαμψης
 • Monitoring - Call center support - Ticketing System
 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια προσωπικού

CLOUD SOLUTION

Παρέχουμε την ολοκληρωμένη λύση για κάθε Οργανισμό - Εταιρεία, αναλαμβάνοντας την ασφαλή φιλοξενία των δεδομένων σας σε private cloud το οποίο εγκαθίσταται στον χώρο σας.

Παρέχεται:

Δημιουργία Customer Portal για πρόσβαση από οπουδήποτε

Encrypted επικοινωνία μέσω τηλεδιασκέψεων και text

Διαχείριση επαφών - εργασιών - Επιχειρησιακή συνέχεια

Υποστήριξη μέσω Ticketing & Call Center