Προϊόντα

<img src="https://primary.jwwb.nl/public/g/v/s/temp-ksckycglaziwvlacoatw/xw4ay2/gdprsupport.jpg?enable-io=true&enable=upscale&crop=337%2C287%2Cx69%2Cy0%2Csafe&width=294&height=251" alt=" Reliable and Consistent Products - Reposition Strategy " />

GDPR SUPPORT

Με την καινοτόμο υπηρεσία μας σας απαλλάσουμε από κάθε θέμα που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων παρέχοντας:

 • Υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης

 • DPO as a Service

 • Νομική υποστήριξη

 • Ticketing system

 • Γνωσιακή βάση δεδομένων

 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια

<img src="https://primary.jwwb.nl/public/g/v/s/temp-ksckycglaziwvlacoatw/9uyq3a/cybersecuritysupport.jpg?enable-io=true&enable=upscale&crop=357%2C252%2Cx59%2Cy0%2Csafe&width=300&height=212" alt=" Reliable and Consistent Products - Reposition Strategy " />

ISO SUPPORΤ

Παρέχεται με την μορφή Platform as a Service και περιλαμβάνει :

 • Cloud storage για την αποθήκευση του συστήματος, των επιθεωρήσεων, των αποδεικτικών και των επιθεωρήσεων
 • Call center support 09:00 - 17:00
 • Ticketing support
 • Γνωσιακή βάση
 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια
 • Επιθεωρήσεις - Reports
 • Προετοιμασία επιθεώρησης από τον Φορέα Διαπίστευσης
 • Εκπόνηση μελετών
<img src="https://primary.jwwb.nl/public/g/v/s/temp-ksckycglaziwvlacoatw/9uyq3a/cybersecuritysupport.jpg?enable-io=true&enable=upscale&crop=357%2C252%2Cx59%2Cy0%2Csafe&width=300&height=212" alt=" Reliable and Consistent Products - Reposition Strategy " />

CYBER SECURITY SUPPORT

Η προσφερόμενη λύση παρέχεται ως SaaS και παρέχει :

 • Μελέτη και αποτύπωση υποδομών και λογισμικών του κάθε Οργανισμού - Εταιρείας
 • Έλεγχο ευπάθειας
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την βελτιστοποίηση της ασφάλειας των πληροφοριών
 • Εκπόνηση σχεδίου ανάκαμψης
 • Monitoring των πληροφοριακών συστημάτων
 • Call center support
 • Ticketing System
 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια προσωπικού

SAFE DATA SOLUTION

Παρέχουμε την ολοκληρωμένη λύση για λάθε Οργανισμό - Εταιρεία, αναλαμβάνοντας την ασφαλή φιλοξενία των δεδομένων σας σε private cloud το οποίο εγκαθίσταται στον χώρο σας.

Παρέχεται:

Δημιουργία Customer Portal για πρόσβαση από απουδήποτε

Encrypted επικοινωνία μέσω τηλεδιασκέψεων και text

Διαχείριση επαφών

Διαχείριση εργασιών

Επιχειρησιακή συνέχεια

Υποστήριξη μέσω Ticketing & Call Center